Careers


Proces rekrutacji

Transparentność i przyjazna atmosfera

Etapy
rekrutacji

Rozmowa kwalfikacyjna
z przełożonym oddziału

Rozmowa kwalfikacyjna
z członkiem zarządu

Podpisanie umowy
i poznanie zespołu

Informowanie
o zakończeniu procesu rekrutacyjnego

Informowanie
o powodach niezakwalifikowania

Krótki proces rekrutacji

Możliwość poznania
przełożonych oraz przyszłych współpracowników

Przyjazna atmosfera
w czasie rekrutacji

Wdrożenie pracownika

Szkolenia i wsparcie

  1. Przywitaniepracownika z innymi pracownikami w danym oddziale
    oraz pozostałymi członkami zespołu w innych regionach polski oraz zagranicą.
  2. Szkoleniaz zakresu narzędzi i procedur stosowanych w firmie przez dedykowanego opiekuna dla nowego pracownika.
    Opiekun ma za zadanie pomóc zaaklimatyzować się w firmie i poznać zasady w niej panujące.
  3. Ocenaprocesu wdrażania po miesiącu od zatrudnienia kierownik oddziału przeprowadza rozmowę oceniająca,
    w której zarówno pracownik jak i pracodawca ma szansę na temat uzyskania informacji zwrotnej.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: